DANA KYNDROVÁ

FOTOGRAF MILOŇ NOVOTNÝ

12. 12. 2011

Leica Gallery Prague pořádá besedu s fotografkou Danou Kyndrovou, která slovem i obrazem přiblíží svého bohužel již nežijícího kolegu Miloně Novotného. V pondělí 12. 12. 2011 od 19 hodin v LGP.

Fotogalerie

Fotografie z besedy