DANIEL ŠPERL

KŘEST KNIHY JAPONSKO

6. 2. 2017

Kniha Japonsko fotografa Daniela Šperla je sestavena z výběru černobílých fotografií, které vznikaly během pěti fotografických cest a studijních pobytů v Japonsku mezi lety 1997 a 2015.

Fotografie z besedy

Srdečně zveme na křest knihy a následnou debatu. Akce se uskuteční v pondělí 6. února od 19:00 hod. v Leica Gallery Prague, Školská 28.


Prosíme o potvrzení účasti na lgp@lgp.cz.


Soubor fotografií v knize Japonsko je českým vhledem do svébytné japonské kultury a osobitou sociologickou studií každodenního života lidí v japonských velkoměstech i na venkově.
V knize se autor snaží médiem černobílé fotografie zachytit dynamický život japonských obyvatel, ale též jejich tradice, historii, kulturu a zvyky.
Knihu vydal vlastním nákladen Daniel Šperl jako svůj první nakladatelský počin. Kniha obsahuje 137 černobílých, dosud nepublikovaných fotografií.


Autoři projektu / Autors © Miroslav Holoubek, Daniel Šperl
Fotografie / Photographs © Daniel Šperl
Grafická úprava © Jakub Škraban
Odborná spolupráce Angelo Božac
Příprava duplexu Vladimír Andrle
Tisk a knihařské zpracování PB tisk Příbram