JAN JINDRA

KŘEST KNIHY: OSMDESÁTKY

16. 5. 2016

Srdečně Vás zveme na prezentaci autorské monografie Jana Jindry: OSMDESÁTKY / EIGHTIES.

Hosté:
Jan Jindra – fotograf
Tomáš Pospěch – autor textů a editor publikace
Vladimír 518

Osmdesátky

Jan Jindra (*1962) vytvořil v osmdesátých letech minulého století několik fotografických cyklů, které se v mnohém odlišují od tehdy výrazné vlny české dokumentární fotografie. Sugestivně v nich pojmenoval výrazné fenomény doby, která nebyla zdaleka tak líbezná, jak nám ji líčí socialistické seriály. Vyhledával témata, která vypovídala o rozpadu hodnot v době normalizace a rozporech mezi oficiálními proklamacemi a každodenními životy. Někdy ironizuje nepříliš utěšené stránky tehdejšího života (Jídelní a lůžkové vozy, Jižní Město, Přijímač). Jindy situaci ještě více vyhrocuje použitím tvrdého blesku a přítomným humorem (Silvestry v hotelu Jalta, Chalupáři). Později zachytil listopadové události roku 1989 a odchod sovětské armády. Teprve odjezdem okupačních vojsk osmdesátky definitivně končí.


Publikace Osmdesátky

Fotograf Jan Jindra, text Tomáš Pospěch, grafický design Milan Nedvěd

Vydalo nakladatelství BiggBoss

Kniha má rozsah 160 stran a obsahuje výběr 99 fotografií. Grafickou úpravu vytvořil známý grafik Milan Nedvěd. Fotografie v publikaci uvadí odborný text Tomáše Pospěcha,  kurátora a editora publikace Osmdesátky. Závěr obrazové knihy Osmdesátky uzavírá rozhovor s fotografem Janem Jindrou. Překlad z českého textu do angličtiny připravili  Derek a Marzia Paton.