VÝTVARNÁ DÍLNA

27. 11. 2014

Workshop pro děti a mládež k výstavě “Jan Ságl: Deset stran jedné mince”. Lektorka Lucie Haškovcová se bude věnovat školním třídám i rodinám s dětmi.

Součástí výtvarné dílny bude interaktivní prohlídka výstavy, v rámci níž bude představen život Jana Ságla a bude diskutováno o prezentovaných fotografiích. Studentům a žákům bude představena rovněž i samotná Leica Gallery Prague, její historie a současnost. Stěžejní částí bude vlastní výtvarná tvorba, která bude formálně i obsahově inspirovaná přímo vystavenými díly.

Čtvrtek 16. 10. 2014, 10–17 hodin.
Výtvarnou dílnu pořádáme bez výběru vstupného, rezervace nutná (e-mail: lgp@lgp.cz)

Partnerem výtvarné dílny je Galerie hl. m. Prahy (GHMP). Dílny vedené odbornou lektorkou Lucií Haškovcovou.