AUREL HRABUŠICKÝ

ANTON PODSTRASKÝ

5. 10. 2015

aneb Jak se vyhnout fotografii rozhodujícího a nerozhodujícího okamžiku. Naším hostem bude kurátor výstavy pan Aurel Hrabušický.

Fotogalerie

Beseda se koná v Leica Gallery Prague od 19h.


Rezervace nutná na emailu: lgp@lgp.cz


Přednáška spojená s projekcí přiblíží tvorbu Antona Podstraského v širším dobovém kontextu slovenském, okrajově i československém. Počátky jeho tvorby jsou spojeny s nástupem subjektivního dokumentu v (nejen) československé fotografii. On sám se však zanedlouho od toho směru odklonil. Po roce 1968 postupně zanechal stylistického ozvláštňování a pomalu vrstvil soubory fotografií, ve kterých už nebylo podstatné zachycení rozhodujícího okamžiku probíhajícího děje. Fotografie neměly být ani součástí dopředu koncipovaných dokumentaristických projektů založených na principu tzv. nerozhodujícího okamžiku, které do značné míry ovládly český a slovenský fotografický dokument 70. let. Nejlepší Podstraského fotografie zaznamenávaly příznačné dobové situace, kratší či delší dobu přetrvávající chvíle, stavy osobní i společenské nehybnosti. Proto se staly nejen výstižným obrazem Československa období normalizace, ale v jistém smyslu postihly i condition humaine v jeho samotných základech.