JAN MLČOCH

PRAŽSKÉ FOTOGRAFICKÉ SALÓNY ETC. 1900–1948

25. 5. 2015

Naším hostem bude Jan Mlčoch, teoretik umělecké fotografie a kurátor fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Beseda se koná v Leica Gallery Prague od 19h.


Rezervace nutná na emailu: lgp@lgp.cz


Česká fotografie měla ve 20. století nejméně tři prolínající se linie. Základem byla živnostenská fotografie profesionálů, zahrnující zejména portrétní tvorbu. Vedle ní pak existovalo velice rozšířené amatérské hnutí a nakonec i jednotliví avantgardní experimentátoři. V posledních letech je nejvíce připomínána poslední skupina, i z amatérů se znovu vystavují hlavně progresivnější autoři. Až na malé výjimky je zcela opomíjen živnostenský portrét, jehož jen v Praze vznikly miliony kusů.