JIŘÍ SIOSTRZONEK A TOMÁŠ POSPĚCH

CO ARCHIVUJE OBJEVENÝ ARCHIV?

25. 11. 2013

Beseda nad nově nalezenými fotografickými archivy. Výběr z nich byl vydán v knihách Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa a Jaroslav Charfreitág – Cesta do nového světa 1902–1903.

Fotogalerie

Rodák ze Rtyně v Podkrkonoší Václav Balcar (1892–1970) se vyučil se malířskému řemeslu a když byl v roce 1914 povolán do rakousko-uherské armády, fotografoval život vojáků v zákopech v Haliči, po zajetí na ruské frontě pobyt v zajateckých táborech nebo práce u selského dvora na Ukrajině. Po vstupu do čs. legií zaznamenal boje v okolí Samary, Buzulku a Nikolajevky a potom pořídil i bohatý obrazový materiál o cestě do Vladivostoku a lodí přes Japonsko, Filipíny a Havaj do USA a nově vzniklého Československa.


Žamberecký rodák Jaroslav Charfreitág (1877–1937) v letech 1902–1903 navštívil Spojené státy americké a fotografoval zde. O své cestě přitom po návratu domů s nikým nemluvil, s pořízenými skleněnými deskami dále nepracoval a ani nepublikoval žádné zážitky. O to víc dnes dokáže jeho fotografický deník z návštěvy Nového světa na počátku nového století fascinovat.


Knihy fotografií Jaroslava Charfreitága a Karla Balcara doprovází rozsáhlé texty sociologa Jiřího Siostrzonka o roli obrazového deníku, i o soudobé práci s fotografickým archivem a vizuální komunikaci. Předmětem setkání bude projekce fotografií, povídání o širším kontextu obou výstav a knih a otázkách, které se vynořily při procesu jejich vzniku.


Začátek v 19 hodin.

Vstup zdarma.


Rezervace nutná na lgp@lgp.cz