Jan Ságl

Deset stran jedné mince

7. 11. 2014 - 18. 1. 2015

Přestože dnes žijeme ve svobodném státě, cítíme, že o svobodu je třeba usilovat neustále, znovu a znovu a v nejrůznějších rovinách. Ve vztahu ke společnosti, k ostatním lidem, ale i k sobě samému. Proto se výstava pořádaná v souvislosti s 25. výročím listopadové revoluce soustředí právě na toto téma, které se v různých podobách táhne jako více či méně patrná spojnice celým dílem Jana Ságla.

Fotogalerie

Jan Ságl

Ačkoli byl Jan Ságl jedním z aktivních dokumentátorů dění po listopadu 1989, soustředí se výstava především na vybrané cykly, které Jan Ságl realizoval v době života v komunistickém Československu. Prostřednictvím deseti cyklů jeho fotografií zachycujících často velmi osobní témata tak divák může postupně prozkoumávat různé aspekty hledání svobody (ať už občanské či vnitřní, osobní svobody), pocitů jejího ohrožení či ztráty i doteků svobodného světa.

U srovnání Ságlových fotografií ze „svobodných“ šedesátých let v Československu s fotografiemi z newyorské Factory Andyho Warhola, překvapí jejich zarážející podobnost, snad až zaměnitelnost. Domovní prohlídka či cyklus Polachromů z Křížova nám na druhou stranu dávají zakusit záchvěv strachu vyvolaný bezprostředním setkáním se silou státní moci i pocity izolace v exilu venkova. Fotografie ruských umělců z konce šedesátých let nám však dávají naději, že umění a svobodný duch přežijí i v nejnepravděpodobnějším místě a době. Fotografie z Paříže vyprávějí zážitky ze setkání se svobodomyslnou a uměnímilovnou Mekkou umělců a i současnou moderní metropolí. Z diapozitivů, které Jan Ságl pořídil ve stálé expozici pařížského Centre Georges Pompidou a jejichž prostřednictvím chtěl vyprávět příběh vývoje moderního umění lidem doma v Československu, je na první pohled patrná žízeň po tom, co nejvíce vidět, zachytit a předat dál. Jak dlouhou cestu musel Jan Ságl (a s ním my všichni) ujít, dokládá cyklus fotografií pořízených při jedné z jeho dnes už četných cest po Evropě. S naprostou svobodou a lehkostí zachycoval okolí své cesty z Maillolova muzea v Banyuls-sur-Mer jako sebevědomý občan svobodného státu a jako člověk, který už nepotřebuje sobě ani ostatním nic dokazovat. Člověk, který dosáhl svého osobního vrcholu svobody.

Lenka Bučilová, kurátorka výstavy


Média


Více informací o Janu Ságlovi naleznete zde.


Doprovodný program

Svá místa si, prosím, rezervujte na emailu lgp@lgp.cz

Sobota 15. 11. 2014, 17 hod
Beseda s Janem Ságlem, profesorem Jiřím Přibáněm a kurátorkou Lenkou Bučilovou (vstup zdarma, rezervace nutná).

Čtvrtek 20. 11. 2014, 18 hod
Komentovaná prohlídka – výstavou vás provede kurátorka Lenka Bučilová (vstupné ve výši vstupenky na výstavu).

Čtvrtek 27. 11. 2014, 10 – 17 hod
Výtvarná dílna pro děti a mládež pod vedením odborné lektorky Lucie Haškovcové (vstup zdarma).

Pondělí 8. 12. 2014, 19 hod
PŘISTIŽEN A CHYCEN: beseda fotografa Jana Ságla s Janou Chytilovou, režisérkou pořadu o vizuálním umění “ARTMIX” a spoluautorkou nového televizního cyklu ČT Art “Fenomén underground” (vstup zdarma, rezervace nutná).


Pracovní listy

Speciálně připravené pro děti a mládež ke stažení zde.