JIŘÍ SIOSTRZONEK

FOTOGRAFIE A SOCIOLOGIE

31. 1. 2011

Beseda s Jiřím Siostrzonkem se koná v pondělí 31. 1. 2011 od 19 hodin. Tématem budou souvislosti fotografie se sociologií a psychologií. Posluchači se dozvědí, jak rozklíčovat vizuální sdělení, jak “číst” fotografie. V přednášce, bohatě ilustrované fotografiemi, bude Jiří Siostrzonek hovořit o symbolice obrazu. Setkání s „fotografií jinak“ je určeno především zájemcům o přesahy fotografie do jiných oborů, jiných znalostních světů.

Fotogalerie

Jiří Siostrzonek je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje základy sociologie a psychologie umění, dějiny výtvarného umění a dějiny filmu. Přednáší též na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na univerzitách v polské Poznani, Katovicích, Krakově, Vroclavi.


K čemu slouží fotografům sociologická znalost

Fotografie s nástupem digitálních technologií zažívá druhou revoluci. V současnosti fotografujeme téměř všichni. Fotografujeme vše, co nás oslovuje. Vytváříme osobní obrazové deníky. Na jedné straně jsme přesyceni obrazovými informacemi, na druhé straně se paradoxně potýkáme s obrazovou negramotností. Je běžné, že vizuální sdělení často neumíme číst, protože neznáme vizuální gramatiku, sloh, symbolickou komunikaci. K tomu, abychom rozuměli fotografickým obrazům nejen povrchově, potřebujeme být vybaveni vědomostmi, znalostmi a životními zkušenostmi, které umocňuji náš prožitek při čtení fotografií.

Při hodnocení fotografií se často objevuje termín sociologická fotografie. Je zajímavé, že sociologie, věda o společnosti, má nejen stejné historické kořeny vzniku jako fotografie (30. léta 19. století), ale v praktické aplikaci napomáhá např. v dokumentární fotografii interpretovat a pochopit zachycenou sociální realitu, krajinu, zátiší, architekturu v širších souvislostech.

Setkání s „fotografií jinak“ je určeno především zájemcům o přesahy fotografie do jiných znalostních světů, ale především jako prostředek pro tázání a hledání odpovědí na magii každodenností, kterou všichni žijeme, ale téměř neprožíváme.

V přednášce, která bude bohatě ilustrována promítanými fotografiemi, se pokusíme odhalit příběhy skryté ve fotografiích. Pokusíme se objevit další roviny sdělení a významy, které fotografie nesou.