JOSEF MOUCHA

KDO SE DÁ NA VOJNU...

28. 2. 2011

Pod názvem “Kdo se dá na vojnu…” nabízí Leica Gallery Prague sondu do paměťového pásma téměř poloviny populace. Mozaiku postřehů fotografa Josefa Mouchy modelovala z jedné strany armáda, z druhé antisocialistický realismus. Více než čtvrtstoletý odstup bizarnost momentek z ostravského letiště v Mošnově jen zvyšuje.

Fotogalerie

Josef Moucha

1956, Hradec Králové
Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval žurnalistiku (1975–1980). Publikuje nejčastěji v časopisech Literární noviny, Host, Ateliér. Od roku 1980 uspořádal řadu osobních i kolektivních výstav. Koncem 80. let spoluzakládal občanské sdružení Aktiv volné fotografie (dnes FotoForum Praha), roku 1991 galerii Pražský dům fotografie. Podílel se na různých teoretických i praktických projektech, mimo jiné s kolektivem autorů na sborníku Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989 (2001), výrazně přispěl do obsáhlého katalogu Fotogenie identity / Paměť české fotografie (2006). Samostatně vydal eseje o historii fotografie a technických obrazech Zážitek arény (2004) a beletristický příběh dezertéra Mimochodem (2004). Od poloviny 90. let působí ve svobodném povolání.