JAROSLAV KUČERA

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY 1914 -1918

26. 4. 2011

Beseda s fotografem Jaroslavem Kučerou bude věnována hlavně jeho výstavě s názvem Fotografové války 1914 – 1918. Kučera je kurátorem výstavy, zachycující okem čtyř amatérských fotografů pohnuté i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů – 1. světové války. Tradičně pondělní besedu v Leica Gallery Prague jsme kvůli velikonočním svátkům přesunuli vyjímečně na úterý 26. dubna 2011. Čas se nemění, začínáme od 19 hodin.

Fotogalerie

Výstava “Fotografové války” je pokračováním objevného projektu „Pěšky 1. světovou válkou“, vystaveného na Pražském hradě v roce 2009. Reakce na projekt byla neobvyklá, na inzeráty s výzvou k dohledání dalších fotografií se ozvalo téměř padesát lidí, kteří vlastní fotografie, negativy, desky i trojrozměrné předměty jako uniformy, jídelní nádobí, deníky a jiné. Výsledkem je výstava čtyř zcela neznámých vojáků – fotografů, kteří na polích 1. světové války dokumentovali obyčejný každodenní život, aby nám zanechali svědectví o této kruté době.


Dokumentarista Jaroslav Kučera bude hovořit o sestavování výstavy i osudech vojáků – fotografů: Jana Neuberta, Jana Rajmana z Rožďalovic, Gustava Brože a Jana Myšičky, jejichž fotografie poskytli příbuzní nebo přátelé. Po válce, po rozpadu Rakouska – Uherska a vzniku nového státu Československa, a vlastně až do roku 1989, nebyl o jejich svědectví valný zájem. Negativy a fotografie přikryl prach muzeí a půd a tak až dnes díky prozíravosti rodinných příslušníků můžeme téměř krok za krokem sledovat jejich osudy během útrap této nesmyslné války.


Výstava v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu potrvá od 29. 4. do 4. 9. 2011.