IMRICH VEBER

O KNIZE HOMOURBAN

8. 4. 2013

Diskuzi s ním povede Tomáš Pospěch, vydavatel knihy. Začátek v 19 hodin. Počet míst omezen; rezervace nutná na lgp@lgp.cz

Fotogalerie

Fotografie z besedy

“Kdo je městský člověk? Dnes ve městech bydlí více než dvě třetiny populace Evropy. Znalost historické geneze, ekonomických, sociálních a právních proměn měst od starověku po současnost, stejně jako problémů města nahlížených současnými sociology nám přinese mnohé k zamyšlení, ale rozumět městu nás ještě nenaučí. Vedle verifikovatelných údajů ze statistických ročenek a sociologických rešerší fotografie Imricha Vebera nabízí zcela emotivní, pocitovou reflexi z evropských měst, která navštívil. Bez nároku na pravdivost nabízí pohled, který má především rezonovat s naší zkušeností. Nedělá si hlavu ze sociologických, ale stejně tak i fotografických postulátů jak na město duchem dneška nahlížet. / Soubor HOMOurban vznikal v období let 2007—2012. Svou vizuální formou úzce navazuje na silnou tradici snapshotu, ale též české dokumentární fotografie sedmdesátých a osmdesátých let. Imrich Veber se pohybuje někde na neurčitém rozhraní mezi tendencemi, které bývají nejčastěji označovány jako sociální a subjektivní dokument, nepoužívá současné technologie a forma jeho fotografií tak odkazuje k neukotvenému bezčasí. Sevřenost urbánním prostorem, osamělost jedince uprostřed davu, absurdita, melancholie, odcizení, prvek zázračna, to vše, jak bývají obvykle charakterizovány podobné městské momentky v tradici dokumentární fotografie, zde najdeme. A snad i něco navíc. / V pohledech na evropská města se vedle sebe bezhlavě vrší záběry na hodně různorodá místa – Praha, Madrid, Opava, Bělehrad, Mikulov, Olomouc, Évora, Budapešť, Moskva, Porto, Berlín, Paříž, Nida, Benátky, Kerkyra, Užhorod, Londýn, Prešov, Rybaki, Lisabon… Obvykle mezi světem velkoměst, menších
a malých měst, západní a východní Evropy nebo jižní a severní části, hledáme subtilní rozdíly, podle jemných náznaků spíše rozlišujeme. Rozhodně bychom tyto fotografie nekladli vedle sebe. Tím jsou ale záběry Imricha Vebera provokující. Pocitově v nich kolážuje společnou identitu. „Crossuje”, vede náš pohled napříč regiony, aby se soustředil na to společné. Vytvořil jakýsi obraz evropské komunity, dialog fotografií, zkušenosti svého domovského opavského života s ostatními městy.” Tomáš Pospěch


Imrich Veber

Narozen 10. září 1987 ve Vítkově (Česká republika). Žije a pracuje v Opavě a Olomouci. Studuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě souboru HOMOurban se dlouhodobě věnuje také otázce handicapovaných osob a poměrům ve společnosti obecně. / Fotografie dosud vydal v knihách Nejeden život (Opava, 2009), TRANSFORMACE (Ostrava, 2010) a Víme o sobě (ilustrace poezie a textů Josefa Veselého, Opava, 2011). / Publikuje v kulturních periodicích, vystavuje v České republice i zahraničí a působí jako teoretik a kurátor fotografie.


Kniha je dostupná v našem galerijním knihkupectví.