Výstava v kavárně

Svázaná krajina

26. 4. 2023 - 12. 6. 2023

Představujeme vám výstavu Andrey Malinové s názvem Svázaná krajina. Autorka se v tomto cyklu inspiruje přírodninami a krajinou, kterou propojuje jemnými metaforami s krajinou lidského těla. Při inscenaci fotografie využívá přírodních substancí, pomocí kterých jsou lidé na fotografiích překrýváni a pohlcováni, až se stávají součástí autorčina ekosystému. Dialog s přírodou je veden na pozadí světle smetanové bílé zdi interiéru. Tyto velké plochy světlého pozadí dodávají snímkům jakýsi sebevědomý klid.

V souboru nepoužívá dodatečných efektů, nepotřebuje je, pracuje úsporně. Dodatečné efekty postprodukce by totiž celou záležitost postavily do nevěrohodné dokonalosti. Autorka raději zůstává pozorovatelkou.

Výstava Svázaná krajina divákovi poskytuje meditační prostor a zároveň nám nabízí oddych od dnešní technologické uspěchanosti a probouzí v nás zapomenutou sounáležitost člověka k přírodě

Galerie - fotografie z cyklu SVÁZANÁ KRAJINA